SAMPURASUN BARAYA

Posted: September 24, 2010 in Uncategorized
SAMPURASUN
Pun, sapun kula jurungkeun
Mukakeun turub mandepun
Nyampeur nu dihandeuleumkeun
Teundeun poho nu baréto
Nu mangkuk di saung butut
Ukireun dina lalangit
Tataheun di jero iga!

GALUNGGUNG AGUNG RAHAYU
GUMINJING MANJING WALAGRI

BRAY CAANG BRAY NARAWANGAN
WANGI DIRI SANUBARI
GOREJAT KARINGKANG RINGKANG
RANCAGE HATE AWAKING

NGEBATKEUN JALAN LARATAN KATAMPIAN GEUSAN MANDI
KA LEUWI SIPATAHUNAN
LEUWI NU NGARINGKANG DIRI
DIRI ANU SAKIWARI

REK MURU LULURUNG TUJUH
NGALIWAT KA PAJAJARAN
BONGAN HAYANG NEANG JATI SUNDA
PADUNGDENGAN PADUNGDENGAN
JEUNG USIKNA PANGANCIKAN
HUNG…AHUNG

TURUN TI GUNUNG GUMURUH
KAHUJANAN KU MALATI
NYA MOYAN DI PAMOYANAN
PAPANGGIH JEUNG URANG DAMI
ANU KEUR MENER NGARAJAH
MADEP KA DAYEUH KAWANGI
HUNG…AHUNG

NEANG KAMELANG.

jug,geura nyiar indung
numantak moal kaduhung
tutulis moal panggih jeung nu surti
tatapak moal panggih jeung pangeran
lamun teu muja ka indung jeung bapa.

da,ngaing moal nyoraan komo jeung harewos
boroning nyalukan.
lain ngaing rek menta mulang tarima
ka nyaah,ka deudeuh aniking.
ngaing mah duaan ti ka anggangan

numantak maraneh sing eling jeung waspada
ngaing bakal ngadeheusan anaking,tapi kanu
ceurik dina lisung,kanu macul bari menta.

ngaraku mah anaking..kabeh ge,
jol..datang dengeun di araku di mumule.
nu lain di enya-enya, nu enya dilain-lain.
nalungtak di jero imah,budak sing koceak

dipepenta di gusti-gusti
sangkan kapanggih jeung nu boga hirup
lain deui lain deui, da bongan nu jadi lantaran
batu hideung di pi gusti.

Uga Pa-Sir Kamulyan
Jaga, riksa tur raksa.
Sir, rasa, budi jeung pikir.
geusan nangtukeun pilihan hirup. padungdengkeun dina sajeroning kalbu. sangkan teu salah netepkeun putusan sa jati ning bener. pasti hamo aya kasempetan ulangan-ulangan. omat sing Waskita. Perceka. tur Hariatna, Asih tur iklas dasarna. (RANCAGE) ngawangun adegan Nagara Ragana ka sampurna an. ku cara ngolah ka Hirup an. rempug jukung rampak gawe sauyunan, gotong royong reureujeungan. “PRAK TANDANG GEURA BELA, Lemah cai tanah sungkawa: Nu Urang, Ku Urang, Keur Urang.” Cag.

dia teuneung di inyana. nu ngahening madep kang Maha Tunggal. Hyang Kawasa ning alam jagat sakabeh.

RAMPES
Maximus “GORE” Frasetyo

Sampurasun

Iklan
Komentar
  1. Mr WordPress berkata:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s